بایگانی‌ها یادداشت | دیبا خبر
 • خون شهدا هنوز تازه‌دم است
 • هوا سرد بود، آن‌قدر سرد که قبل از بیرون آمدن از خانه تردید تمام وجودم را فراگرفته بود، در خانه بمانم یا بروم پیشواز حضرت عشق. دلم به ماندن رضا نبود و جسمم به رفتن، اما در نهایت مثل همیشه دلم بر عقلم غالب شد و ناگهان خود را در میان انبوهی از جمعیت دیدم، باورم نمی‌شد این‌همه استقبال و حضور را!
 • هویت چهل تکه شهری
 • دیبا: ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﻬﺮ، ﺑﺎﻻﺧﺺ ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ارزشﻫﺎی ﺳﻨﺖﻫﺎی ﻫﻢ زﯾﺴﺘﯽ را ﻋﯿﻨﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ.
 • یادداشت اختصاصی/
  کِرم از خود درخت است
 •   به گزارش دیبا خبر، وقتی در مورد صِنف خبرنگاری و چالش های این حِرفه صحبت می شود، اغلب نگاه ها به سمت بیرون است. گویا هر چه دغدغه و مشکل متوجه این قشر است، به دلیل رفتارهای نامتعارف و ناصحیح مسئولان و مدیران است، اما در واقع آنچه بیشتر از هر چیز ماهیت شغلی […]
 • حقوق مشروع اما مشروط کارگران
 • دیبا: سازمان تامین اجتماعی که در مالکیت قانونی کارگران ایران است، و باید تمام برنامه ها و اقداماتش در راستای منافع کارگران باشد، در عمل رفتاری خلاف واقع و فلسفه وجودی اش از خود بروز داده و می دهد. در حقیقت می توان به جرأت گفت که این سازمان به اکثر وظایف قانونی خود عمل نمی کند.
 • کرونا ؛ قدرت الهی، ضعف بشریت یا هر دو ؟
 • دیبا: کرونا بیماری منحوس قرن بیست و یک با تمام پیشرفت های همه جانبه در دنیا باز هم این قدرت الهی را به رخ جهانیان کشید.
 • وقتی تبریز پاک بود …
 • دیبا: هنوز از خاطره ها محو نشده است، روزهای پاک تبریز را، روزهایی که هنوز مردم تبریز با پدیده وارونگی دما سر و سری نداشتند.
 • فاصله آذربایجان با کرمان ۲۵ هزار میلیارد تومان!
 • رزم حسینی کرمانی الاصل، وزیر جدید صمت اخیرا دو سفر استانی داشت، اول به استان آذربایجان شرقی آمد و بعد از بازگشت به تهران و بهم زدن بازار فولاد، جلسه هیات دولت را لغو و به استان خود یعنی کرمان سفر کرد.
 • به بهانه روز جهانی عصای سفید  
 •  دیبا:خصلت همه ما انسان ها این است که تا از نزدیک با مسأله ای درگیر نباشیم، آن را نمی بینیم.
 • یادداشت هایی برای فردا؛ سواد انتخاباتی
 • دیبا: همانطوری که مخاطب، برای تشخیص باید و نباید های عرضه شده در یک رسانه و انتخاب بهترین پیام مبتنی بر نیاز خود، لاجرم از یادگیری تکنیکی به نام سواد رسانه ای است ؛ اقتضای زندگی در جوامع دموکراتیک نیز تجهیز به ابزار سواد انتخاباتی را ضرورت می بخشد.
 • سرمایه‌های اجتماعی را شوخی نگیرید
 • دیبا: مقابله با نظام جهانی بدون پشتوانه سرمایه‌های اجتماعی داخلی امکان‌پذیر نیست.
دیبا خبر پر از خبر اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز