بایگانی‌ها سهام | دیبا خبر
  • واکنش بازارها به لیست کاندیداها
  • دیبا:طی روزهای اخیر بازارهای مالی ایران تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشته است. از یک‌سو عوامل روانی و از سوی دیگر عوامل بنیادینی که سمت‌وسوی قیمت‌ها و شاخص‌ها را تعیین می‌کند.
دیبا خبر پر از خبر اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز