در این آتش سوزی ۲۰ نفر از ساکنان ساختمان هفت طبقه در کوی فردوس تبریز دچار گرفتاری شده بودند که با تلاش آتش نشانان نجات یافتند.

این دو آتش نشان که با شجاعت، هر حادثه دیده را از میان شعله های سرکش و دود غلیظ به بیرون منتقل کردند و متاسفانه خودشان در این حادثه در چنگال دود و آتش گرفتار و روانه بیمارستان شدند.

صالح امانی و بهزاد سلطان علی زاده، شب گذشته با فداکاری موفق به نجات جان یک دختر ۱۲ ساله و پدر ۴۲ ساله او از حادثه آتش سوزی در طبقه اول ساختمانی در کوی فردوس تبریز، مصدوم شدند که یکی از آتش نشانان و دختر ۱۲ ساله در کما بسر می برند.