نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید با تعیین منابع جدید حقوق کارکنان را بیش از ۱۵ درصد افزایش دهد، عنوان کرد: افزایش حقوق کارکنان پایین تر از نرخ تورم سالیانه قابل قبول نیست و این موضوع باعث بروز مشکلاتی در  معیشت اقشار مختلف جامعه می‌شود و معیشت خانوار را تهدید می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه می‌توان با استفاده از روش پلکانی که سال گذشته اجرا شد شاهد افزایش حقوق کارکنان با درآمد پایین باشیم، ادامه داد: افزایش ۱۵ درصدی تمامی کارکنان به صورت یک دست قابل قبول نیست زیرا این موضوع فاصله طبقاتی جامعه را افزایش می‌دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت معیشت کارکنان، کارگران و اقشار کم درآمد و متوسط جامعه باید در دستور کار مجلس و دولت قرار بگیرد.