بایگانی‌ها محیط زیست، خشکسالی، سلامت، دیبا خبر | دیبا خبر
  • خشکسالی در ایران و هشدارهایی که “سلامت” می‌دهد
  • دیبا: بی‌آبی، خشکسالی، ریزگردها و… همه و همه پدیده‌هایی است که نزدیک به یک دهه بر روی کشورمان سایه انداخته‌اند و هر روز هم نگرانی‌های جدیدی را ایجاد می‌کنند؛ نگرانی‌هایی که فقط به محیط زیستی‌ها محدود نمی‌شود، بلکه دامن بهداشت و درمان را هم می‌گیرد و ممکن است تبعات سنگینی برای سلامت مردم داشته باشد.
دیبا خبر پر از خبر تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب