بایگانی‌ها سیاستگذاری، جمعیت، فرزند، دیبا خبر | دیبا خبر
  • سیاستگذاری جمعیتی باید به ۴ فرزند تغییر کند
  • دیبا: مشاور وزیر بهداشت با بیان اینکه هیچ کشوری مثل ما در ۳۰ سال گذشته چنین افت جمعیتی نداشته است، گفت: یقین دارم که برای ما برنامه‌ریزی کرده‌اند؛ در تمام اسناد کشور آمده که نرخ رشد جمعیت ۲.۱ است به همین جهت همه چیز آرام است در حالی که این یک خلاف محض بود!
دیبا خبر پر از خبر تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب