بایگانی‌ها درمان، شکستگی پا، طب سنتی، دیبا خبر | دیبا خبر
  • درمان شکستگی پا با طب سنتی
  • دیبا: یک محقق و پژوهشگر گفت: شکستگی استخوان در بیشتر مواقع یک فوریت پزشکی محسوب می‌شود که با کمک متخصص می‌توان استخوان‌ها را کنار هم قرار داد و با رادیولوژی کنترل کرد.
دیبا خبر پر از خبر تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب