بایگانی‌ها تغییرات، کتب درسی، مدارس، دیبا خبر | دیبا خبر
  • تغییرات تازه و عجیب کتب درسی
  • دیبا: رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: به شورای عالی پیشنهاد داده‌ایم که زبان عربی و چینی به عنوان زبان‌های بین‌المللی به این سبد اضافه شود والبته به معنای اجبار دانش‌آموزان و تمهید روش اجرای آن نخواهد بود.
دیبا خبر پر از خبر تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب