بایگانی‌ها تاریخ شفاهی | دیبا خبر
  • مولف کتاب تاریخ شفاهی در گفتگو با دیبا خبر؛
    تاریخ مکتوب تاریخ دست‌خورده است
  • دیبا: مولف کتاب تاریخ شفاهی معتقد است دولت‌ها طی دوران مختلف تاریخ واقعی را کمتر در اختیار مردم قرار داده‌اند.
دیبا خبر پر از خبر اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز اطلاعات تبریز