بایگانی‌ها آب‌های زیرزمینی، چاه، محیط زیست، دیبا خبر | دیبا خبر
  • حال و روز آب‌های زیرزمینی ایران
  • دیبا: آمار و ارقام مختلفی درباره تعداد چاه‌های غیرمجاز اعلام می‌شود که طبق آن، حدود ۴۷۰ هزار حلقه چاه مجاز و حدود ۳۲۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود دارد و کل برداشت آب به صورت مجاز، ۴۹ میلیارد مترمکعب و به صورت غیرمجاز ۷.۳ میلیارد مترمکعب است. گفته می‌شود یکی از برنامه‌های وزارت نیرو این است که چاه‌های غیرمجاز تعیین تکلیف شود.
دیبا خبر پر از خبر تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب