خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
۹۷/۰۶/۱۰ ۲۲:۴۳
شناسه خبر : 16318

حاشیه نشینی در بستر محیط و فضای شهری ( بررسی رویکردهای نظری به پدیده حاشیه نشینی با تاکید بر محیط شهری)

حاشیه نشینی در بستر محیط و فضای شهری ...